Ισολογισμοί Εταιρείας

Ισολογισμός 2012

Πατήστεεδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2012.

Ισολογισμός 2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2013

Ισολογισμός 2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ισολογισμός 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ισολογισμός 2016

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2016
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ισολογισμός 2017

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2017

Ισολογισμός 2018

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2018.

Ισολογισμός 2019

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας για το έτος 2019.