Συνεργασία με την VALPLAST
Συνεργασία με την VALROM