Εικόνα270

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ INOX
Διάμετρος  Διπλού τοιχώματος   Μονού τοιχώματος  
Εσωτ.-Εξωτ €/m Διάμετρος €/m
100-150 54 100 11,9
125-180 62 125 14,8
150-200 70 150 17,7
180-230 80 180 21
200-250 90 200 23,7
250-300 98 250 30,4
300-350 125 300 35,3
350 42