Εικόνα68

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ
Διάμετρος Περικόχλιο Σφυκτήρας Οδηγός
20 0,14 0,1 0,08
25 0,31 0,12 0,11
32 0,45 0,2 0,15
40 0,67 0,25 0,18
50 0,85 0,3 0,25
63 1,6 0,6 0,45
75 2,6 0,9 0,8
90 6 2 1,5
110 8 3 2