ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΛΑΚΙΝΗ (ολικής ροής)
Διάμετρος
1/2″ 3.84
3/4’’ 4.95
1’’ 7.37
11/4’’ 12.08
11/2’’ 16.51
2’’ 25.09
21/2’’ 33.80
3’’ 42.08
4’’ 78.39