ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ CIM
Διάμετρος
1/2’’ 6,48
3/4’’ 7,53
1’’ 9,91
11/4’’ 13,62
11/2’’ 18,42
2’’ 27,47
21/2’’ 53,31
3’’ 77,15
4’’ 127,83