Εικόνα170

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Α – Θ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ CIM
Διάμετρος Με ρακόρ Απλή
1/2’’ 9,46 5,99
3/4’’ 13,64 8,48
1’’ 19,52 11,87
11/4’’ 33,15 18,7
11/2″ 29,05