Εικόνα166

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΜΕ ΜΟΧΛΟ
Διάμετρος Θ – Θ Α – Θ
1/2’’ 5,89 5,99
3/4’’ 8,34 8,48
1’’ 11,5 11,87
11/4’’ 18,7 18,7
11/2’’ 29,05 29,05
2’’ 43,92 43,92
21/2’’ 90,41
3’’ 128,65
4’’ 217,43