ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HD
Διάμετρος Ολικής  Στάνταρ
½’’ 3,6 2,8
3/4’’ 5,13 4,28
1’’ 9,68 7,41
11/4’’ 14,27 11,43
11/2’’ 21,64 15,69
2’’ 32,93 24,21
21/2’’ 77 47,56
3’’ 66,7
4’’