Εικόνα161

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ IVR ΙΤΑΛΙΑΣ
Διάμετρος Θ – Θ Α – Θ
1/2’’ 7,56 7,86
3/4’’ 10,72 10,97
1’’ 16,95 17,5
11/4’’ 25,66
11/2’’ 35,78
2’’ 54,86
21/2’’ 132,1
3’’ 190,7
4’’ 282