Εικόνα156Εικόνα157

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ – ΦΙΛΤΡΟ & ΚΛΑΠΕ ΟΡΕΙΧ/ΝΟ
Διάμετρος Φίλτρο Βαλβίδα Κλαπέ
3/4’’ 2,8 2,76 3,36
1’’ 4,35 3,82 4,64
11/4’’ 5,95 5,28 8,03
11/2’’ 12,58 7,59 10,92
2’’ 16,26 11,21 16,72
21/2’’ 28,65 17,21 24,64
3’’ 47,85 35,07 41,33
4’’ 77,76 52,71 56,86
114,85 80,43 121,49