Γωνία ρακόρ Lock
Διάσταση Αρσενική  Θηλυκή
16×1/2 0,65 1
16×3/4 0,65 1
20×1/2 0,65 1,1
20×3/4 0,65 1,1
20×1 0,7 1,2
25×1/2 0,9 1,5
25×3/4 0,9 1,4
25×1 0,9 1,2
32×3/4 1,9 3
32×1 1,9 2,8