Κατηγορία: .
Γωνία σύνδεσμος & σύνδεσμος ρακόρ LOCK
Διάσταση Γωνία Σύνδεσμος
16×16 0,85 0,56
20×16 - 0,75
20×20 0,85 0,56
25×16 - 1,20
25×20 1,4 1,15
25×25 1,3 1,1
32×20 - 1,8
32×25 2,9 1,8
32×32 2,8 1,8