ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ
Διάμετρος
15x 2,5 x ½ 1.66
16 x 2 x ½ 1.66
18 x 2 x ½ 2.2
18 x 2,5 x ½ 2.2
18 x 2,5 x 3/4 2.78
20 x 2 x ½ 3.22
20 x 2 x 3/4 3.42
22 x 3 x 3/4 6.36
28 x 3 x 1 6.7
32 x 3 x 1 9.12