ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ
Διάμετρος
15x 2,5 x ½ 1.88
16 x 2 x ½ 1.94
18 x 2 x ½ 2.42
18 x 2,5 x ½ 2.42
18 x 2,5 x 3/4 2.60
20 x 2 x ½ 3.42
20 x 2 x 3/4 3.68
22 x 3 x 3/4 6.36
28 x 3 x 1 6.7
32 x 3 x 1 9.12