ΣΕΛ 11 001 (3)

Εργαλεία βιδώματος
DN racor (mm) 
160
Περιστρεφόμενοι σύνδεσμοι 10ο
DN αγωγών Γωνία προσαρμογής
160 10ο