Εικόνα38

Εξάρτημα μεταβάσεως με σπείρωμα 
Διάσταση   Αρσενικό  Θηλυκό 
20 ½ 21,60
25  3/4 22,93 27,5
32 1 25,02
32 1 1/4 30,55
32 1 ½ 30,55 31,8
40 1 1/4 30,7
40 1 ½ 33,12 32,5
50 1 ½ 31,04
63 1 ½ 43,43 44
63 2 43,43 103
75 2 ½ 102 127
90 3 125 145
110 4 143