Εικόνα274Εικόνα275Εικόνα276Εικόνα277Εικόνα278Εικόνα279

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ INOX ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Διάμετρος Γωνία 90ο Γωνία 45ο ΤΑΥ Καθάρ. Κινεζικό καπέλο Περιστροφικό καπέλο Απλό στήριγμα Μούφα
100 20,3 17,5 28,7 23,5 56 8,5 3,4
125 20,75 18 30 24 58 8,7 4
150 23,5 20,8 35,6 25,5 61 9,7 4,7
180 28,5 24 43 30 64 11 5,7
200 31,4 26,7 48 33,7 70,5 12,2 6,4
250 40,6 35,2 63 44 75 15 7,5
300 52,5 43,7 80 49 20,5 10,5
350 67 51,5 97 59 25 12,6