Εικόνα97Εικόνα98

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ
Διάμετρος  ΝΙΠΕΛ Διάσταση ΤΑΥ Σύνδεσμος
Αρσενικό Θηλυκό 
12×3/4×12 - - 16x12x16 0,23 0,07
16×1/2×16 0,4 0,75 20x12x20 0,27 0,13
16×3/4×16 0,4 0,75 20x16x20 0,25 0,08
20×1/2×20 0,4 - 25x12x25 - -
20×3/4×20 0,4 0,75 25x16x25 0,33 0,2
25×1/2×25 0,4 - 25x20x25 0,34 0,2
25×3/4×25 - - 32X25 - 0,31
25x1x25 - -