Εικόνα91Εικόνα92Εικόνα93Εικόνα94Εικόνα95

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ
Διάμετρος  Σπέσιαλ Σύνδεσμος Σύνδεσμος Σύνδ. Ασφάλειας Τερματικό  ΤΑΥ Γωνία
12×12 - 0,06 - 0,084 0,19 0,2
13×13 - 0,08 - - - -
16×16 0,065 0,046 0,12 0,08 0,18 0,17
18×18 - 0,08 0,18 - - -
20×20 0,08 0,058 0,13 0,1 0,19 0,2
25×25 0,15 0,12 0,16 0,27 0,26
32×32 - 0,25 0,32 - -