Εικόνα195Εικόνα196Εικόνα197Εικόνα198Εικόνα199Εικόνα200Εικόνα201Εικόνα202Εικόνα203Εικόνα204

Κατηγορία: .
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ
  15 16 18 22 28 35 42 54
ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 0,649 0,836 1,133 1,903 3,399 -5,236 11 19,8
ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣ-ΘΗΛ 0,726 0,781 0,935 1,749 3,85 9,9 16,5 34,1
ΤΑΦ ΑΠΛΑ 1,188 1,375 1,848 3,135 5,049 10,45 19,8 31,9
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 0,924 0,968 1,441 2,42 4,114 7,48 12,1 23,1
ΚΑΜΠΥΛΕΣΑΡΣ-ΘΗΛ 0,924 1,089 1,441 2,53 3,553 10,45 16,5 29,7
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ 0,825 0,913 1,001 1,804 2,893 7,48 13,2 24,2
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣΑΡΣ-ΘΗΛ 0,781 1,155 1,188 1,892 2,904 8,36 15,4 26,4
ΜΟΥΦΕΣ 0,363 0,462 0,638 1,034 2,112 3,608 4,114 9,35
ΤΑΠΕΣ 0,649 1,584 0,726 0,924 1,65 5,115 11 16,5
ΒΕ 3,377 7,15 6,71 8,91 - - - -
ΗΜΙΒΕ 3,223 6,6 5,72 8,58 - - -