Εικόνα272

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΜΟΝΩΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Διάμετρος  Αλουμινίου €/m ΙΝΟΧ  €/m
80 1,82 9,46
100 2 11,5
120 2,43 13
125 2,5 13,5
130 2,68 14,5
140 2,87 15,2
150 3,22 16,3
160 3,48 17,3
180 3,9 19,3
200 4,35 21,5
250 5,6 28,5
300 6,7 33,5