ΖΗΤΑ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟ – PVC 81
ΚΩΔΙΚΟΣ  CODE ΚΟΡΜΟΣ Ø ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ / PRICE
80cm 100cm 120cm 150cm
PVC81 – 001 50 x 2″ 40,1 42,15 43,95 46
PVC81 – 002 65 x 2,5″ 49,1 51,75 54,4 56,9
PVC81 – 003 80 x 3″ 63,4 66,7 69,75 73
PVC81 – 004 100 x 4″ 91,8 96,4 100,8 105,4
PVC81 – 005 125 x 4″ 108,6 113,2 117,6 122,1
PVC81 – 006 125 x 5″ 121,6 126,75 132,75 141,25
PVC81 – 007 150 x 4″ 116,4 121 125,4 129,85
PVC81 – 008 150 x 5″ 129,4 134,55 139,7 145
PVC81 – 009 150 x 6″ 142,2 148 154 159,75