ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
Τύπος Liters WAT normal €/Tεμ. Glass €/Tεμ.
ΚΑΘΕΤΟΣ – Δ/π 5 1500 66 88
ΚΑΘΕΤΟΣ – Δ/π 10 1500 - 98
ΚΑΘΕΤΟΣ 25 2500 110 130
ΚΑΘΕΤΟΣ – Δ/π 40 4000 120 146
ΚΑΘΕΤΟΣ – Δ/π-ορ 60 4000 138 162
ΚΑΘΕΤΟΣ – Δ/π-ορ 80 4000 146 170
ΚΑΘΕΤΟΣ – Δ/π 100 4000 187 234
ΚΑΘΕΤΟΣ – Δ/π 120 4000 204 250