Εικόνα219

ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΤΑΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ
Διάμετρος
Καμπύλη Πλαστ. Δαπέδου 0,28
Τάπα δοκιμής (μπλέ – κόκκινη) 0,28