Εικόνα100

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
it/h Παλ Σουπερ Τζετ D(m) – Σπέσιαλ Τζετ D(m) €/τμχ.
70 7.0 0,19
90 7.5 0,19
105 8.0 0,19
120 8.0 0,19
140 8.5 0,19
160 8.5 0,19
200 9.0 0,19
250 9.0 0,19
300 9.5 0,19