Μούφες σύνδεσης με άγκιστρα
ΤΥΠΟΣ Συσκευασία τεμ./κούτα Κωδικός προϊόντος  Τιμή €/τεμ
Ø40 12 6101040 1,1
Ø50 12 6101050 1,3
Ø63 15 6101063 1,64
Ø75 15 6101075 1,75
Ø90 10 6101090 1,95
Ø110 5 6101110 2,41
Ø125 5 6101125 3,06
Ø160 2 6101160 4,64
Ø200 3 6101200 9,18