Εικόνα88

Κατηγορία: .
Νίπελ & Μούφα συστολικά
Διάσταση Νίπελ Μούφα
3/4×3/8 0,145 0,168
3/4×1/2 0,18 0,45
1×1/2 0,29 0,55
1×3/4 0,34 0,52
1 1/4×3/4 0,55 -
1 1/4×1 0,5 1,6
1 1/2×1 1,3 -
1 1/2×11/4 0,14 2,3
1 1/2×2 1,5 -
2×11/4 - 2,4
2×11/2 - 2,4
2 1/2×2 5 9,7
3×2 ½ 6 12
4×3 9,6 24