Εικόνα85Εικόνα86

Κατηγορία: .
Νίπελ & Μούφα σώμα γωνία αρσενικό – θηλυκό
Διάσταση Νίπελ Μούφα ΑΡΣ- ΘΗΛ
1/4×1/4 - - -
3/8×3/8 - - -
1/2×1/2 0,13 0,43 -
3/4×3/4 0,15 0,44 0,4
1×1 0,32 0,5 0,48
11/4×11/4 0,55 2,1 1,6
11/2×11/2 1,2 2,1 2,3
2×2 1,4 2,6 3,5
3×3 5,5 13 -
4×4 9,8 24 -