ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Διάμετρος Παροχές
25×45×10 3 45
35×45×10 5 46,5
40×45×10 6 49,3
45×45×10 7 53,2
50×45×10 8 58,9
55×45×10 9 66,7
60 ×45×10 10 69,7
70×45×10 12 76,6
80×45×10 14 86,9