Εικόνα133

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ BAUER
ΚΟΡΜΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Διάσταση 60cm 80cm 100cm 120cm
63×1,5’’ 32,95 34,2 35,4 36,35
63×2’’ 33,5 34,65 35,85 37,6
75×2’’ 36,55 38,2 39,9 41,7
75×2,5’’ 39,35 41,7 43,9 46,3
90×2,5’’ 46,95 49,2 51,55 53,8
90×3’’ 50,4 53,2 56,25 59,05
110×2,5’’ 57,9 60,15 62,5 64,7
110×3’’ 61,3 64,2 67,2 70
110×4’’ 73,95 77,95 82,25 84,9
125×2,5’’ 79,2 81,55 83,88 86,25
125×3’’ 82,25 87,25 87,95 90,85
125×4’’ 96 100,05 104,2 108,2
140×2,5’’ 92,1 94,35 95,55 98,8
140×3’’ 97,25 101,5 105,65 113,6
140×4’’ 108,75 112,9 116,85 120,85
160×2,5’’ 110,45 113,15 115,95 118,5
160×3’’ 116,75 121,9 126,7 136,3
160×4’’ 130,6 135,45 140,25 145,05