Εικόνα132

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΟΡΜΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Διάσταση 60cm 80cm 100cm 120cm
63×1,5’’ 28,35 30 31,8 33,5
63×2’’ 28,8 30,7 32,4 34,2
75×2’’ 34,2 35,85 37,65 39,35
75×2,5’’ 35,85 39,3 41,7 43,9
90×2,5’’ 45,15 47,5 49,6 52,1
90×3’’ 46,25 49,2 52,1 55
110×2,5’’ 57,9 60,15 62,5 64,7
110×3’’ 59,05 61,85 64,7 67,65
110×4’’ 62,5 66,55 70,45 74,7
125×2,5’’ 79,75 82,2 84,6 86,7
125×3’’ 81 83,8 86,7 89,75
125×4’’ 84,6 87,4 91,3 95,5
140×2,5’’ 89,05 91,3 93,75 96
140×3’’ 90,2 93,2 96 99,6
140×4’’ 93,75 97,8 101,8 105,85
160×2,5’’ 107 109,55 112,45 115,2
160×3’’ 108,2 111,8 115,25 119,5
160×4’’ 112,45 117,4 122,1 127