Παροχή ΖΗΤΑ θηλυκό σε αρσενικό BAUER – PVC 65
ΚΩΔΙΚΟΣ  CODE ΚΟΡΜΟΣ Ø ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ / PRICE
80cm 100cm 120cm 150cm
PVC65 – 001 63 x 70 42,9 44,6 46,2 48,05
PVC65 – 002 75 x 70 49,2 51,53 54 56,25
PVC65 – 003 90 x 70 56,7 59,05 61,3 63,75
PVC65 – 004 90 x 89 63,3 71,8 74,85 77,65
PVC65 – 005 110 x 89 74,15 77,2 80 82,9
PVC65 – 006 110 x 108 89,85 93,75 97,8 101,95
PVC65 – 007 125 x 108 111,7 115,7 119,85 123,85
PVC65 – 008 140 x 108 146,4 150,9 155,6 160,2