Παροχή ΖΗΤΑ θηλυκό σε αρσενικό PERROT – PVC 62
ΚΩΔΙΚΟΣ  CODE ΚΟΡΜΟΣ Ø ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ / PRICE
80cm 100cm 120cm 150cm
PVC62 – 001 63 x 70 34,2 35,85 37,6 39,35
PVC62 – 002 75 x 70 40,45 42,9 45,15 47,45
PVC62 – 003 90 x 70 47,95 50,4 52,65 55
PVC62 – 004 90 x 89 51,55 54,35 57,35 60,15
PVC62 – 005 110 x 89 62,5 65,4 68,2 71,25
PVC62 – 006 110 x 108 75,15 79,2 83,35 87,4
PVC62 – 007 125 x 108 97,1 101,25 105,4 109,35
PVC62 – 008 125 x 120 115,6 120,4 124,9 129,6
PVC62 – 009 140 x 120 133,05 137,65 142,15 150,75
PVC62 – 010 140 x 150 173,5 178,75 183,8 189,15