ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ
Διάμετρος οπής (mm) Κωδικός προϊόντος  Τιμή €/τεμ
127 6000017 253,85
170 6000023 282,05
177 6000018 291,45
208 6000019 357,26
263 6000020 423,08
320 6000021 423,08
412 6000022 470,09