ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ – PVC 80
ΚΩΔΙΚΟΣ  CODE ΚΟΡΜΟΣ Ø ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ / PRICE
60cm 80cm 100cm 120cm
PVC80 – 001 50 28,45 30,4 32,4 34,35
PVC80 – 002 65 33,7 36,15 38,8 41,3
PVC80 – 003 80 38,8 42,15 45,15 48,5
PVC80 – 004 100 49,1 53,8 58,2 62,7
PVC80 – 005 125 60,75 66 71,2 76,35
PVC80 – 006 150 79 84,75 90,6 96,4