ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ – PVC 78
ΚΩΔΙΚΟΣ  CODE ΚΟΡΜΟΣ Ø ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ / PRICE
60cm 80cm 100cm 120cm
PVC78 – 001 1,5″ 10,95 12,25 13,6 14,8
PVC78 – 002 2″ 13 14,9 16,8 18,85
PVC78 – 003 2,5″ 16,6 19,2 22 24,45
PVC78 – 004 3″ 20,65 23,9 27,15 30,25
PVC78 – 005 4″ 29,3 34 38,4 42,9