ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΜΑΣΤΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ  CODE ΚΟΡΜΟΣ Ø ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΥΨΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ / PRICE
60cm 80cm 100cm 120cm
PVC79- 001 Φ.50 x 1,5″ 20,05 21,25 22,6 23,9
PVC79- 002 Φ.50 x 2″ 20,8 22,6 24,6 25,95
PVC79- 003 65 x 2,5″ 25,95 28,45 31,1 32,55
PVC79- 004 80 x2,5″ 27,15 29,8 32,35 34,8
PVC79- 005 80 x 3″ 31,7 34,8 39,5 41,3
PVC79- 006 80 x 4″ 43 46,2 45,4 52,7
PVC79- 007 100 x 3″ 33,25 36,6 40,6 45
PVC79- 008 100 x 4″ 44,3 47,9 51,75 56,3
PVC79- 009 125 x 4″ 46,6 51,75 56,9 62,2