Κατηγορία: .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220/24V 
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ.ΠΡΟΓΡΑΜ
XCi-2 2 3 119
XCi-4 4 3 119
XCi-6 6 3 119
XC-4 4 3 119
XC-6 6 3 119
XC-8 8 3 119