Κατηγορία: .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220/24V 
ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ.ΠΡΟΓΡΑΜ
ITC-2 2 2 120
ITC-4 4 2 125
ITC-6 6 2 130
Ec-4 4 3 140
Ec-6 6 3 160
Ec-9 9 3 170