ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ
Διάμετρος
15x 2,5 x ½ 1.10
16 x 2 x ½ 1.10
18 x 2 x ½ 1.48
18 x 2,5 x ½ 1.48
18 x 2,5 x 3/4 1.72
20 x 2 x ½ 2.12
20 x 2 x 3/4 2.12
22 x 3 x 3/4 2.48
28 x 3 x 1 5.36
32 x 3 x 1 5.70