ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ
Διάμετρος
15x 2,5 x ½ 1.12
16 x 2 x ½ 1.12
18 x 2 x ½ 1.54
18 x 2,5 x ½ 1.54
18 x 2,5 x 3/4 1.88
20 x 2 x ½ 2.22
20 x 2 x 3/4 2.22
22 x 3 x 3/4 2.54
28 x 3 x 1 5.36
32 x 3 x 1  6.16