ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΥ  ΚΟΛΛΗΤΑ
Διάμετρος € ΑΡΣ € ΘΗΛ
15 x 1/2 4,65 5,14
15 x 3/4 5,19 5,88
18 x ½ 5,78 6,27
18 x 3/4 6,13 6,56
22 x 3/4 6,37 8,38
22 x 1 9,7 11,52
28 x 1 12,25 13,82