Εικόνα77

Κατηγορία: .
ΡΑΚΟΡ LOCK ΑΡΣ – ΘΗΛ
Διάσταση Αρσενικό  Θηλυκό
16×1/2” 0,39 0,9
16×3/4” 0,37 0,9
16×1” 0,55 -
20×1/2” 0,39 0,9
20×3/4” 0,37 0,9
20×1” 0,55 -
25×1/2 - 1,2
25×3/4” 0,75 1,3
25×1” 0,75 1,3
32×3/4” 1,15 -
32×1” 1,1 -
32×1 x/4” 1,4 -