Διάμετρος €/m
Γαλβανιζέ Κίτρινη Μάυρη Κίτρινη Γαλβανιζέ Πράσινη Μάυρη Πράσινη
1/2’’ 2,44 2,23 3,33 2,57
3/4’’ 3,2 2,77 4,26 3,11
1’’ 4,3 3,75 6,38 4,63
11/4’’ 5,86 5,29 8,06 5,9
11/2’’ 6,86 6,05 9,27 6,8
2’’ 8,96 8,23 12,69 9,28
2 1/2’’ 11,78 10,76 16,17 11,82
3’’ 16,4 15 21,41 15,63
4’’ 21,6 20,09 30,54 22,31
5’’ 44,7 28,55
6’’ 53,7 38,71