ΣΙΦΟΝΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Διάμετρος
32 ΑΜΜΟΣΥΛΕΚΤΕΣ 1,7
40 ΑΜΜΟΣΥΛΕΚΤΕΣ 1,7
32 ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ με κόφτρα 5,5
40 ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥμε κόφτρα 5,5