Στηρίγματα σωλήνα μονά και διπλα ΒΤ
Διάμετρος Μονά ΒΤ € Διπλά €
 1/2 0,62 0,76
 3/4 0,7 0,85
1 0,82 1
1. 1/4 0,92 1,12
1. 1/2 1 1,4
2 1,35 1,9