Στηρίγματα σωλήνα πλαστικού Β.Τ.
Διάμετρος
50 0,69
63 0,71
75 0,94
100 1,04
125 1,31
6×10 Απλό 0,42
6×10 Με στριφώνι 0,65