Εικόνα215

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ – ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
Διάμετρος   
1 x 1/2 2 οπών 15,5
1 x 1/2 3 οπών 23,4
1 x 1/2 4 οπών 31,2
1 x 1/2 5 οπών 39
1 x 1/2 6 οπών 46,8
1 x 1/2 7 οπών 54,6
1 x 1/2 8 οπών 62,4
1 x 1/2 9 οπών 70,2
1 x 1/2 10 οπών 78
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1″ 3,8