Εικόνα188

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Διάμετρος Αμερικής Αγγλίας
1/2 x 3/8 1,02 2,46
3/4 x 1/2 1,74 3,26
1 x 1/2 4,48 4,48
1 x 3/4 3,2 5,35
11/4 x 1 5,46 -
11/4 x 1/2 5,3 -
11/4 x 3/4 5,4 -